Sækja um aðild

Umsóknarferlið:

  1. Umsóknarfélagið fyllir út umsóknareyðublaðið.
  2. Sendir eyðublaðið ásamt fylgigögnum (lögum/samþykktum félagsins, nýjustu ársskýrslu, fjárhags- og framkvæmdaáætlun og staðfestingu á skráningu í fyrirtækjaskrá) á youth@youth.is í síðasta lagi fyrir miðnætti þann 10. febrúar.
  3. Umsóknin verður lögð fyrir nefnd sem fer yfir umsóknargögnin með hliðsjón af aðildarskilyrðum um aðild og leggur fram skýrslu til stjórnar. Um leið og skýrslan liggur fyrir verður skriflegt álit stjórnar sent á formann umsóknarfélagsins. Telji stjórn að umsóknarfélagið uppfylli aðildarskilyrði fær það áheyrnaraðild með skriflegu áliti stjórnar.
  4. Umsóknin verður lögð fyrir sambandsþing 24. febrúar 2018 og öðlast umsækjandi fulla aðild með staðfestingu þingsins, kosninga- og kjörgengisrétt.

Aðildarskilyrði:
a) Viðurkennd landssamtök ungs fólks, eða starfa fyrir ungt fólk.
b) Lýðræðisleg, frjáls og sjálfstætt starfandi félög.
c) Meginþungi starfseminnar er að vinna fyrir ungmenni og málefni þeirra.
d) Félög geta ekki verið aðildarfélag LUF en einnig aðildarfélag annars félags sem einnig er aðildarfélag LUF.
e) Ef starfið er hluti af víðtækari starfssemi þarf aðildarfélagið að vera sérstök ungmennadeild sem er með sjálfstæða ákvarðanatöku í eigin málum frá meginfélaginu.
f) Mismuna ekki fólki vegna kynferðis, kynhneigðar, kyntjáningar, trúarbragða, skoðana, þjóðernisuppruna, kynþáttar, litarháttar eða stöðu að öðru leyti.
g) Vilji til að starfa samkvæmt lögum LUF.

Ungliðadeildir/ráð innan frjálsra félagasamtaka sem eru ekki með sjálfstæða ákvörðunartöku geta fengið áheyrnaraðild. Félög sem hafa áheyrnaraðild hafa fullan aðgang að félaginu en hafa ekki atkvæðisrétt á fulltrúaráðsfundum eða sambandsþingi og geta ekki átt fulltrúa í stjórn. Félögum með áheyrnaraðild ber að greiða árgjald til félagsins og hafa vilja til að starfa samkvæmt lögum þessum.