Landssamband ungmennafélaga (LUF) kallar eftir umsóknum um stöður þjálfara til þess að leiða námskeið í Leiðtogaskóla Íslands (LSÍ) 2018. En LUF vinnur nú að því að koma á laggirnar Þjálfarateymi LUF (e. Pool of Trainers – PoT) – sem er aðferð sem notuð er víða í Evrópu til þess að byggja upp getu ungmennafélaga í að miðla óformlegu námi. Þjálfaralið LUF mun samanstanda af þjálfurum sem hafa reynslu, getu og þekkingu til að miðla fræðslu og þjálfa færni ungs fólks í margvíslegu ungmennastarfi. LUF sækir innblástur aðferðarinnar til Evrópuráðsins og Evrópska ungmennavettvangsins þar sem um er að ræða afurð af „þjálfun þjálfara“ (e. Train the Trainers). Þjálfarateymi LUF er fyrsta tilraunin til að koma á PoT fyrir ungmennastarf á Íslandi og er fjárstyrkt af mennta- og menningarmálaráðuneytinu. 

Meðlimir þjálfarateymisins munu leiða námskeið í leiðtogaskólanum og samræma þau á milli sín. Meðlimir þrjálfarateymisins eiga kost á að vera áfram í þjálfarateyminu, sem verður gagnagrunnur af hæfum þjálfurum á heimasíðu LUF. Þá geta aðildarfélög LUF óskað eftir námskeiðum allan ársins hring og valið þjálfara við hæfi af heimasíðu LUF. Þeir sem útskrifast úr LSÍ og aðrir sem uppfylla hæfnisskilyrðin geta sóst eftir að verða hluti af teyminu. Með þessu móti byggir LUF upp meiri getu með hverju árinu og getur boðið upp á margvísleg námskeið fyrir aðildarfélög LUF í framtíðinni. Þetta er gert til að mæta eftirspurn eftir óformlegu námi ungmennafélaga þannig að auðvelt verður fyrir ungmennafélög að finna þjálfara við hæfi. Hver og einn þjálfari sérhæfir sig í mismunandi greinum (svo sem í: hópefli, mannréttindafræðslu, verkefnastjórnun, ræðumennsku, stefnumótun, fjármögnun o.s.frv.).

Markmiðið með Þjálfaraliði LUF er að:

  1. Efla leiðtogahæfni og valdefla ungt fólk í félagasamtökum;
  2. Styrkja innviði LUF, aðildarfélaganna og ungmennastarf í heild;
  3. Byggja upp getu ungmennafélaga og forystufólks með hæfni til að miðla þekkingu og reynslu;
  4. Innleiða hæfnislíkan (e. Competence model for trainers) Evrópusambandsins sem þróað var samhliða Evrópsku þjálfarastefnunni (e. European training strategy) til að gæta að gæðastjórnun. 

Þjálfarar þurfa að uppfylla eftirfarandi hæfniskröfur:

  1. Vera á aldrinum 16-35 ára. Því LUF leggur áherslu á jafningjafræðslu og miðar við aldurstakmarkið sem sett er félagsmönnum aðildarfélaganna í 21. gr. samþykkta LUF um kjörgengi til stjórnar.
  2. Vera félagsmaður aðildarfélags LUF.
  3. Hafa reynslu af ungmenna-, hagmuna- og/eða félagsstörfum innan aðildarfélags LUF.
  4. Hafa reynslu af því að leiða vinnustofur og/eða námskeið.
  5. Hafa getu til að flytja fyrirlestur og/eða halda vinnustofu á einhverju sviði sem nýtist félagsmönnum aðildarfélaga LUF. Djúpstæð þekking á einu af eftirfarandi er mikill kostur: Leiðtogafræði, mannréttindi, Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna, verkefna- og viðburðarstjórnun og ræðumennska: framkoma og framsaga.
  6. Að hafa áður komið að námskeiðshaldi í LSÍ eða að hafa útskrifast úr LSÍ verður metið sem kostur.

Þjálfarar fá greitt fyrir námskeiðshald í Leiðtogaskóla Íslands. Áætlað er að námskeiðin fari fram 22.-23. september og 27.-28. október. Frekari upplýsingar veitir Tinna Isebarn framkvæmdastjóri LUF í gegnum tinna.isebarn@youth.is.

SÆKJA UM

Umsóknarfrestur er til og með 28. ágúst 2018.