Leiðtogaskóli Íslands

Lýðræði og mannréttindi í verki

Skólinn fer næst fram Leiðtogaskólinn fer fram helgina 14-15. & miðvikudaginn 18. október 2023. Útskrift leiðtogaskólans og málþing um heimsmarkmið sameinuðu þjóðanna fer fram fimmtudaginn 19. október.

Landssamband ungmennafélaga (LUF) rekur Leiðtogaskóla Íslands (LSÍ). Skólinn er sameiginlegur vettvangur aðildarfélaga LUF til að þjálfa persónulega hæfni, efla tengslanet, deila reynslu, auka getu og valdefla ungt fólk á Íslandi. Grunnþættir fræðslunnar á vegum LSÍ er lýðræði og mannréttindi í verki – þar sem áætlun Evrópuráðsins um lýðræðislega borgaravitund og mannréttindafræðslu (Kompás) er notaður sem leiðarvísir. LSÍ hefur meðal annars hlotið viðurkenningu Evrópuráðsins (e. Council of Europe) sem „gott fordæmi“ (e. best practice) í Evrópu.

Markmiðin

Markmið skólans

Markmið LSÍ er að efla leiðtogahæfni og valdefla ungt fólk í félagasamtökum

Þema skólans árið 2023 er innleiðing Heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna í ungmennastarf í samræmi við lið 4.1. um sjálfbæra þróun í stefnu LUF.

Í grunninn er markmið LSÍ að stuðla að því að samevrópska ungmennaáætlunin um mannréttindafræðslu verði að rauðum þræði í starfi LUF. Áætlunin miðar að því að óformleg fræðsla meðal ungmenna verði þróuð og viðurkennd sem fræðsla um mannréttindamál. Hlutverk ungmennafélaga er sérstaklega viðurkennt sem verðmætt framlag sem stuðlar að mannréttindafræðislu og eflingu lýðræðislegrar borgaravitundar. Jafnframt er mælst til þess að ungt fólk og ungmennafélög skapi grundvöll fyrir mannréttindafræðslu. LSÍ er sá grundvöllur og framlag LUF.

Markmið LSÍ er að efla leiðtogahæfni og valdefla ungt fólk í félagasamtökum með því að:

  • Veita ungu fólki nauðsynleg verkfæri og hagnýta fræðslu til að þekkja, æfa, vernda og efla eigin réttindi.
  • Virkja mannauðinn innan aðildarfélögum LUF og veita þeim stuðning í hagsmunastarfi, nýsköpun og láta hugmyndir verða að veruleika.
  • Auka starfshæfni og atvinnumöguleika ungs fólks með því að skapa tækifæri til þess að meta/viðurkenna óformlegt nám og stuðla að því að félagsstarf verið metið að verðleikum í námi og starfi.
  • Hvetja til samstarfs aðildarfélaga, koma í veg fyrir tvíverknað og tryggja virkni smærri félaga sem stríða við auðlindaskort.
  • Vera vettvangur fyrir ungt fólk utan félagasamtaka sem vill kynna sér starf ungmennafélaga og hvetja þá einstaklinga til að taka þátt í sjálfboðastarfi.
Þátttakendur

Fyrir hverja?

Leiðtogaskólinn er fyrir unga leiðtoga í ungmennageiranum

Skólinn er hugsaður fyrir ungt fólk á aldrinum 16-35 ára sem sitja í stjórnum félagasamtaka, sjálfboðaliða og aðra áhugasama félagsmenn. Færri komast að en vilja, því verða þátttakendur valdir þannig að þeir endurspegli sem flest aðildarfélög LUF sem og út frá aldri, kynjahlutfalli, áhuga, vilja til að læra og stöðu til að miðla þekkingunni áfram.

Þeir þátttakendur sem komast inn í skólann skuldbinda sig til þess að vinna verkefni í tengslum við innleiðingu Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna í ungmennastarfi, sem er þema skólans árið 2023. Litið verður á leiðtogahlutverk og/eða reynslu af ungmenna- og hagsmunastarfi sem kost.

Skólagjöld skólans árið 2023 er 79.000kr
(innifalið eru námsgögn auk matar og drykkja á meðan skólanum stendur)


Skólinn er meðlimum aðildarfélaga LUF að kostnaðarlausu

Lokaverkefni

Lokaverkefni og útskrift

Þátttakendur efla leiðtogahæfni sína í verki með því að framkvæma lokaverkefni

Þátttakendur vinna lokaverkefni á því tímabili sem skólinn stendur yfir. Lokaverkefnið getur verið hvaða form sem er, svo lengi sem það tengist mannréttindum, beint eða óbeint. Dæmi: Nýliðunarviðburður, stefnumótunarferli innan aðildarfélags, þátttaka í #ÉgKýs verkefninu, alþjóðaverkefni, samstarfsverkefni tveggja eða fleiri aðildarfélaga, málþing, hópeflisviðburður, netherferð, útgáfa, viðskiptahugmynd, námskeiðshald, stofnun félags eða önnur nýsköpun.

Afurð verkefnisins getur jafnframt verið hvað sem er, svo lengi sem afurðin nýtist a.m.k. einu aðildarfélagi LUF, beint eða óbeint. Dæmi um lokaverkefni eru myndband, skýrsla, greinargerð, ljósmyndir, stefna félags, ritgerð, lög félags, vefsíða, glærusýning fyrir mannréttindanámskeið, styrkumsókn, viðskiptaáætlun, aðgerðaráætlun, verkefnaplan eða önnur afurð.

Þátttakendur kynna lokaverkefnið sitt á málþingi og útskrifast samhliða því.

Sæktu um!

Viltu rækta leiðtogahæfileikana þína?

SÆKTU UM:

Leiðtogaskólinn fer fram helgina 14-15. & miðvikudaginn 18. október 2023

útskrift leiðtogaskólans og málþing um heimsmarkmið sameinuðu þjóðanna fer fram fimmtudaginn 19. október

Umsóknarfrestur er til og með 8. október

UMSAGNIR LEIÐTOGA

„Leiðtogaskólinn gaf mér tól og sjálfstraust til að taka meira frumkvæði og bæta hæfni mína sem leiðtogi innan sem og utan samtakanna minna“


STEINUNN ÁSA SIGURÐARDÓTTIR, AFS

„Leiðtogaskólinn var virkilega skemmtilegur og opnaði augun fyrir hlutum sem ég hafði aldrei áður hugsað út í“


ENAR KORNELIUS LEFERINK, SÍF

„Leiðtogaskólinn var áhugavert verkefni, fjölbreytt og fróðlegt sem ég vona að haldi áfram að þróast í framtíðinni“


SIGRÍÐUR FOSSBERG THORLACIUS, Stamfélagið

NÁMSKEIÐ

Á hverju ári er boðið upp á hagnýt námskeið sem efla leiðtogahæfileika þína.

Sjá fleiri námskeið

skólastjórn leiðtogaskólans 2023

Skólastjórn Leiðtogaskóla Íslands 2023 mynda:

Laufey María Jóhannsdóttir, skólastjóri
Gunnar Ásgrímsson, fulltrúi stjórnar LUF
Sunna Dögg Ágústsdóttir, fulltrúi leiðtogaráðs LUF
Tinna Isebarn, framkvæmdastjóri LUF
Viktor Lorange, verkefnastjóri LUF