Landssamband ungmennafélaga (LUF), í samstarfi við Félag Sameinuðu þjóðanna á Íslandi og umhverfis- og auðlindaráðuneytið, óskar hér með eftir framboðum til Ungmennafulltrúa Íslands hjá Sameinuðu þjóðunum á sviði loftslagsmála (e. United Nations Youth Delegate of Iceland on Climate Change) sem verður lýðræðislega kjörinn af fulltrúaráði LUF þann 4. nóvember næstkomandi. Ungmennafulltrúinn kemur til með að taka þátt í störfum Loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna (e. Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change (COP25)) í umboði ungs fólks á Íslandi en fulltrúinn sækir hliðarviðburði ráðstefnunnar í Stokkhólmi.

Hvernig býð ég mig fram? 

Öll aðildarfélög LUF (með fulla aðild og áheyrnaraðild) geta boðið fram einn fulltrúa. Áhugasamir félagsmenn aðildarfélaga LUF þurfa því að óska eftir umboði frá stjórn viðkomandi félags. Stjórnin tilkynnir framboð með því að fylla út skráningarform sem öll aðildarfélög fá í fundarboði. Með umboði staðfestir stjórn að frambjóðandinn uppfylli eftirfarandi hæfniskröfur.

Hæfniskröfur:

  1. Umboð frá aðildarfélagi LUF.
  2. Vera á aldrinum 18 (þegar loftslagsráðstefnan hefst 2. desember) – 25 ára (á fulltrúaráðsfundi LUF 4. nóvember).
  3. Hafa þekkingu á loftslagsmálum.
  4. Hafa reynslu af hagsmunastarfi ungmennafélaga.
  5. Búa yfir leiðtogahæfni og frumkvæði.
  6. Hafa vald á íslensku og ensku í ræðu og riti.
  7. Viðeigandi menntun sem nýtist í embætti / þekking á Sameinuðu þjóðunum er kostur. 

Framboðsfrestur rennur út á fulltrúaráðsfundi LUF 4. nóvember 2019. 

Nánari upplýsingar

Kjör Ungmennafulltrúa Íslands hjá SÞ á sviði loftslagsmála er liður í mótun sendinefndar LUF hjá Sameinuðu þjóðunum og mun hann skipa sérfræðihóp ásamt Ungmennafulltrúa Íslands hjá SÞ á sviði mannréttinda sem kjörinn var í sumar. Flest ríki Evrópu hafa lengi skipað Ungmennafulltrúa, sum frá árinu 1970 og önnur skipa yfir 20 fulltrúa sem sækja flesta viðburði Sameinuðu þjóðanna. LUF hefur lengi barist fyrir slíku fyrirkomulagi hérlendis og er það á góðri leið með að mótast með nánu samstarfi við Félag Sameinuðu þjóðanna á Íslandi og með stuðningi umhverfis- og auðlindaráðuneytisins og utanríkisráðuneytisins.

Fulltrúinn kemur til með að sækja hliðarviðburði 25. Loftslagsráðstefnu SÞ í Svíþjóð í byrjun desember og þannig taka þátt í störfum Loftslagsráðstefnunnar sem fram fer í Síle, en hliðarviðburðirnir er nýjung sem gerir fulltrúum kleift að sækja ráðstefnuna með aðstoð sýndarveruleikatækni og taka þátt í störfum hennar án þess að ferðast til Suður-Ameríku með tilheyrandi umhverfisáhrifum. Flugfargjöld og dagpeningar verða greidd af umhverfis- og auðlindaráðuneytinu og skipulag dvalar verður ákveðið í samstarfi við samstarfsaðila. Félag Sameinuðu þjóðanna á Íslandi veitir fulltrúanum ráðgjöf eftir þörfum. LUF heldur utan um efnislegan undirbúning og samstarf fulltrúans við aðra ungmennafulltrúa innan Norðurlanda- og Eistrasaltsríkjabandalagsins (Nordic Baltic Cooperation – NBC) og Evrópska ungmennavettvangsins (European Youth Forum – YFJ).

Ungmennafulltrúinn kemur til með að vera hluti af sendinefnd LUF hjá Sameinuðu þjóðunum, sem er starfshópur LUF um málefni ungs fólks hjá Sameinuðu þjóðunum. Nefndin virkar sem vinnuhópur, ráðgjafaráð, upplýsingaveita og brú á milli LUF, Félags SÞ á Íslandi og sendandi ráðuneyta. Fulltrúinn mun gegna embættinu þar til nýr tekur við. 

Embættið er sjálfboðastarf, að dagpeningum erlendis undanskildum.