Landssamband ungmennafélaga (LUF), í samstarfi við Félag Sameinuðu þjóðanna á Íslandi og forsætisráðuneytið, óskar hér með eftir framboðum til Ungmennafulltrúa Íslands hjá Sameinuðu þjóðunum á sviði sjálfbærrar þróunar (e. United Nations Youth Delegate of Iceland on Sustainable Development) sem verður lýðræðislega kjörinn á sambandsþingi LUF þann 29. febrúar næstkomandi. Ungmennafulltrúinn kemur til með að taka þátt í störfum ráðherrafundar Sameiðuðu þjóðanna (e. United Nations High-Level Political Forum (HLPF 2020), sem fram fer í New York 7. – 16. júlí 2020, í umboði ungs fólks á Íslandi.

Hvernig býð ég mig fram? 

Öll aðildarfélög LUF (með fulla aðild og áheyrnaraðild) geta boðið fram einn fulltrúa. Áhugasamir félagsmenn aðildarfélaga LUF þurfa því að óska eftir umboði frá stjórn viðkomandi félags. Stjórnin tilkynnir framboð með því að fylla út skráningarform, sem öll aðildarfélög koma til með að fá sent í fundarboði. Með umboði staðfestir stjórn að frambjóðandinn uppfylli eftirfarandi hæfniskröfur.

Hæfniskröfur:

  1. Umboð frá aðildarfélagi LUF.
  2. Vera á aldrinum 18 (þegar fundurinn hefst 7. júlí 2020) – 25 ára (á sambandsþingi LUF 29. febrúar 2020).
  3. Hafa þekkingu á Heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna.
  4. Hafa reynslu af hagsmunastarfi ungmennafélaga.
  5. Búa yfir leiðtogahæfni og frumkvæði.
  6. Hafa vald á íslensku og ensku í ræðu og riti.
  7. Viðeigandi menntun sem nýtist í embætti / þekking á Sameinuðu þjóðunum er kostur.

Framboðsfrestur rennur út á sambandsþingi LUF 29. febrúar 2020. 

Nánari upplýsingar

Kjör Ungmennafulltrúa Íslands hjá SÞ á sviði sjálfbærrar þróunar er liður í mótun sendinefndar LUF hjá Sameinuðu þjóðunum og mun hann skipa sérfræðihóp ásamt Ungmennafulltrúa Íslands hjá SÞ á sviði mannréttinda sem kjörinn var í sumar og Ungmennafulltrúa Íslands hjá SÞ á sviði loftslagsmála, sem kjörinn var í nóvember sl. Flest ríki Evrópu hafa lengi skipað Ungmennafulltrúa, sum frá árinu 1970 og önnur skipa yfir 20 fulltrúa sem sækja flesta viðburði Sameinuðu þjóðanna. LUF hefur lengi barist fyrir slíku fyrirkomulagi hérlendis og er það á góðri leið með að mótast með nánu samstarfi við Félag Sameinuðu þjóðanna á Íslandi og með stuðningi utanríkisráðuneytisins, umhverfis- og auðlindaráðuneytisins og forsætisráðuneytisins.

Fulltrúinn kemur til með að sækja fund ráðherra aðildarríkja SÞ í New York þar sem fjallað er um árangur ríkjanna við innleiðingu heimsmarkmiðanna undir aðgerðaráætlun 2030 (e. Agenda 2030). Flugfargjöld og dagpeningar verða greidd af forsætisráðuneytinu og skipulag dvalar verður ákveðið í samstarfi við samstarfsaðila. Félag Sameinuðu þjóðanna á Íslandi veitir fulltrúanum ráðgjöf eftir þörfum. LUF heldur utan um efnislegan undirbúning og samstarf fulltrúans við aðra ungmennafulltrúa innan Norðurlanda- og Eistrasaltsríkjabandalagsins (Nordic Baltic Cooperation – NBC) og Evrópska ungmennavettvangsins (European Youth Forum – YFJ).

Ungmennafulltrúinn kemur til með að vera hluti af sendinefnd LUF hjá Sameinuðu þjóðunum, sem er starfshópur LUF um málefni ungs fólks hjá Sameinuðu þjóðunum. Nefndin starfar sem vinnuhópur, ráðgjafaráð, upplýsingaveita og brú á milli LUF, Félags SÞ á Íslandi og sendandi ráðuneyta. Fulltrúinn mun gegna embættinu þar til nýr tekur við.

Embættið er sjálfboðastarf, að dagpeningum erlendis undanskildum.