Tilkynning til aðildarfélaga:

Fyrir 1. mars 2020 þurfa öll félagasamtök að skrá „raunverulega eigendur” á vefsíðu Skattsins. Við ráðleggjum félögum eindregið að klára skráningu fyrir mánaðamót.

Endurskoðendur og bókarar félaga hafa leyfi til að aðstoða félög við skráningu fram að mánaðamótum með fagaðilalykli en eftir 1. mars verður lokað fyrir aðgang fagaðila að skráningunni.

Ef ekki verður búið að skrá fyrir mánaðamót verður væntanlega boðuð fjársekt á félagið og því gefið fyrirvari til að ljúka skráningu.

Hvernig?

Raunverulegir eigendur félagasamtaka eru skilgreindir þeir sem stjórna félaginu og taka ákvarðanir um fjárhag þess. Yfirleitt er nóg að setja stjórnarformann og gjaldkera sem raunverulega eigendur en allir prófkúruhafar þurfa jafnframt að samþykkja skráninguna með veflykli. Allir þeir sem staðfesta skráninguna þrufa að hafa rafræn skilríki.

Ef félag er ekki með veflykil þarf að sækja um slíkan hjá skattinum (hægt að sækja um hér )

Hér fyrir neðan eru leiðbeiningar af vefsíðu rsk:

„Á grundvelli laga nr. 82/2019 um skráningu raunverulegra eigenda þurfa allir lögaðilar sem stunda atvinnurekstur hér á landi eða eru skráðir í fyrirtækjaskrá að afla upplýsinga um og skrá raunverulega eigendur sína og réttindi þeirra.

Frá og með 30. ágúst 2019 skulu því skráningarskyldir aðilar, þar með talin útibú erlendra hlutafélaga og einkahlutafélaga, samkvæmt framangreindu veita fyrirtækjaskrá upplýsingar um raunverulega eigendur þeirra við nýskráningu. Veita skal upplýsingar um:

  1. nafn,
  2. lögheimili,
  3. kennitölu eða TIN númer ef um erlendan ríkisborgara er að ræða,
  4. ríkisfang,
  5. eignarhlut, tegund eignarhalds og atkvæðavægi,
  6. gögn sem staðfesta veittar upplýsingar og sýna fram á að viðkomandi sé raunverulegur eigandi.

Í tilfelli nýskráninga á pappír skal tilkynna upplýsingar um raunverulega eigendur með eyðublaði RSK 17.27 og skal eyðublaðið fylgja stofngögnum félags til fyrirtækjaskrár. Þeir lögaðilar sem þegar eru skráðir í fyrirtækjaskrá skrá raunverulega eigendur með því að fara inn á þjónustusvæði sitt á skattur.is

Leiðbeiningar um skráningu á þjónustuvef

Frestur til þess að skrá raunverulegan eiganda er til 1. mars 2020.

Skráningarskyldir lögaðilar eru sjálfir ábyrgir fyrir því að afla upplýsinga um raunverulega eigendur sína og getur fyrirtækjaskrá ríkisskattstjóra ekki veitt sérstakar ráðleggingar í þeim efnum. Leiki vafi á því hver telst raunverulegur eigandi skráningarskylds lögaðila skal leita ráða hjá utanaðkomandi fagaðila, s.s. lögmanni, löggiltum endurskoðanda eða endurskoðunarfyrirtæki.

Nánari upplýsingar um skráningu raunverulegra eigenda

Undanþegnir skráningu eru stofnanir og fyrirtæki í eigu ríkis og sveitarfélaga sem og lögaðilar sem skráðir eru á skipulegum markaði samkvæmt skilgreiningu laga um kauphallir.”